1. Questionar, debater, participar.

2. Propor desafios.

3. Suscitar a curiosidade e promover a descoberta.